Monitorované ptactvo

06.03.2017

Monitoring ptactva
v lokalitě Podjestřábí 2016

Monitoring ptactva 5. 5. 2016

Zjištěné druhy ptáků během stříhání vrbového proutí jsou: drozd brávník, mlynařík dlouhoocasý, sýkora babka, sýkora modřinka, sýkora koňadra, střízlík obecný a holub hřivnáč.

Mnoho jich není, ale všichni ptáci zpívali a ten holub předváděl zásnubní let. To znamená, že všichni mají k danému území přímou vazbu a nejednalo se o ptáky táhnoucí, nebo přelétající. S velikou pravděpodobností budou tedy na lokalitě hnízdit.

Monitoring ptactva 7. 5. 2016

Na území jsem viděl v letu:

Krkavec velký, káně lesní, moták lužní, volavka popelavá.

Dne 7. Května 2016 byli během dvou hodin zjištěny tyto druhy:

Řazeno tak, jak jsme je postupně zjišťovali.

Budníček menší, konipas bílý, pěnice černohlavá, pěvuška modrá, drozd zpěvný, sýkora modřinka, káně lesní, pěnkava obecná, kos černý, brhlík lesní, sýkora koňadra, strnad obecný, šoupálek dlouhoprstý, sýkora uhelníček, sýkora parukářka, holub hřivnáč, strakapoud velký, střízlík obecný, červenka obecná, linduška lesní, sojka obecná, drozd brávník, křivka obecná, vlaštovka obecná, králíček obecný, krkavec velký, poštolka obecná, špaček obecný, zvonek zelený, vrabec domácí, skřivan polní, rehek domácí, pěnice hnědokřídlá, zvonohlík zahradní, volavka popelavá.

U těchto druhů jsme přímo prokázali hnízdění: káně lesní, drozd zpěvný, pěnkava obecná, kos černý, krkavec velký.

U všech ostatních druhů je velmi pravděpodobné, že v lokalitě také hnízdí.

Nejedná se o žádné vzácnosti, naopak to jsou vcelku běžné druhy. Nejzajímavější zjištění byli dva zpívající samci.

Dále se dá předpokládat výskyt dalších druhů, které jsme ale nezaznamenali. Pravděpodobně proto, že jsme na lokalitě byli až v pokročilých denních hodinách. Kdybychom mapování prováděli v brzké ranní době, nejspíš bychom je zjistili. Jedná se o pěnici pokřovní, budníčka většího, sýkoru babku, sýkoru lužní, konipase horského, datla černého, žlunu zelenou, krahujce obecného a jestřába lesního.

Doporučená opatření:

jak zvýšit atraktivitu lokality pro ptáky je snadné. Předně doporučujeme zanechat zdánlivě zanedbané a nevzhledné porosty maliní a ostružiní. Tyto porosty poskytují důležité hnízdní prostředí např. pro všechny pěnice a budníčky.

Dále doporučujeme pokračovat ve výsadbě plodonosných keřů, jako je bez černý, svída bílá, jeřabiny, atd. Zcela zásadní pro další vývoj území nejen z hlediska ptáků, ale i pro hmyzí obyvatele Jestřábky, je zanechat na místě staré, letité, dostupné i ztrouchnivělé stromy.

Tyto poskytují nejen hnízdní příležitosti pro dutinové hnízdiče ptáků, ale skýtají i životní prostředí pro spoustu druhů brouků a různého hmyzu. Tyto jsou základním stavebním prvkem přirozeného potravního řetězce a je velmi žádoucí je zachovat. Další možností je podpora hnízdních příležitostí pro dutinové hnízdiče, namátkou všechny druhy sýkor, lejsci...

Vhodná místa pro vyvěšování budek jsou mladé porosty dřevin, které neposkytují žádné přirozené dutiny. Pak v případě zájmu doporučujeme umístit budku pro konipase horského pod most přes Mohelku. Tato budka by byla velmi žádoucí a téměř jistě by ji konipas obsadil hned od příštího jara.