Náš pozemek

Pracujeme

Vše začalo v roce 2014. Vše se měnilo  s ročními obdobími. Vysela se květnatá louka, vytvořílo se jezírko, trvalkové extenzivní záhony, udržujeme traviny. 

Zázemí

Stará roubenka z roku 1820. Je to zázemí pro naše snažení. Zasloužilo by si větší pozornost a opravu téměř všeho. 

Louky,  lesík, trvalkové záhony, jezírko

to je náš zájem

EXTENZIVNÍ ZÁHONY

Louky

Nejprve se posekala v r. 2014 stará tráva. Poté se strhnul drn, nakypřila zemina, srovnal terén. Poté byla vyseta bílá louka a kopretinová louka na ploše 2000 m2. V roce 2015 bylo nadměrné sucho. Problém s kropením byl zásadní. Mnoho osiva zaschlo. V roce 2016 znovu vyseváno osivo květnatých druhů. Více zde.

Lesík

Stráň na které jsou vzrostlé dřeviny se nedá nazývat lesíkem. Jsou nálety habrů, stáří 20 a více let. Jsou téměř neprůchodné. Tvoří tmavý prostor, bez podrostu. Postupným prořezáváním, ponecháním kvalitních dřevin se prostor oživuje. Objevily se zde nová květena, vysadili jsme keře na svahy. Rozkvetly zde lesní jahody, prvosenky, konvalinky, ocůny, atd. V ponechaných lískách hnízdí ptactvo. 

Postupným prořezáváním, se snažíme o obnovu krajnného rázu. Převážně habrové nálety nahrazujeme dalšími listnatými dřevinami a to i do podrostu. vznikají přirozenná místa pro hnízdění ptactva.

Fotogalerie pozemku