Lesík

vše pro přirozený ráz

Obnova, eroze,  útočiště zvěře

není nad to, mít svou zeleninu

Výsadba

Keře, stromy, vše přírodního rázu

Projekt

Plán obnovy lesíku

Stav rok 2014

40 let zde nikdo na nic nesáhnul, příroda dělala co umí. Převládal zde habr, který stále tvořil nová semena a kvůli nedostatku světla rostl do velké výšky. V podrostu se proplétali až 10 m ostružiny. Dalšími druhy byly trnky a šípky. Nastal čas vybrat vhodné jedince a vytvořit přirozný lesík, vhodný pro útočiště ptactva, drobných savců i ostatní zvěře. Chodí se sem pást srnčí i jeleni. 

2015-2018