Obnova lesíka

příroda nade vše

Kácení náletů, probírka  stromů 

Náletový porost habrů převažoval nade vším. Postupné odstraňování náletových habrů pouštěl světlo na půdu. Začaly se objevovat trvalky, prvvosenky, traviny, bylinky, kapradiny. Vytypovali jsme hodnotné jedince. Např. staré hlohy, pár trnek, vzrostlé duby, břízy, osiky, vrba jíva. Objevili jsme zde původní staré ovocné stromy - jabloň, třešeň, jedlý kaštan. 

Nejvíce zastoupené stromy

  • habr
  • bříza
  • hloh
  • jedlý kaštan
  • borovice
  • trnka
  • jabloň

Keře

Byly zde pouze maliny, ostružiny, šípky, lísky. A to přerostlé s výhony až 10 m. Šípky, které byly žádoucí jsme ostříhali a omladili. Dosadili jsme tavolníky, svídy. Líska, která se zde nachází v hojné míře je gigant. Tudíž roční přírůsty jsou až 2 m. Některé jsme museli odstranit i s kořeny, neustále obrážely. 

Líska
Líska
Dosahují velkých rozměrů
Dosahují velkých rozměrů

Ponecháním svahu bez jakéhokoli zásahu by vedlo k vyvracení náletových stromů, které by vyrůstaly na nevhodném místě a následně se vyvrátily. Táhly své koruny stále výše za světlem.  

  • Celková plocha lesa je ........ m2. 

Navrhované řešení

Les se dělí na svah, horní louku a les.

Každá část se bude obnovovat dle nového účelu. Les se doplňuje o druhy stromů, obnova rozmanitosti. Svah se dosazuje převážně keři pro soudržnost zeminy. 

Výsadba jedlých dřevin, výsadba do podrostů stromů. 

Výsledkem by měla být část pozemku , která by připomínalal lesopark. Kam by se dalo vejít a relaxovat, pozorovat ptactvo a rostlilny jak se vyvýjejí a rostou v souladu s námi.