Jestřábka z.s.

zájmový spolek

Náš příběh pěkně od začátku

Spolek sdružuje aktivní zájemce a zájemce ze stran odborníků v poskytování potřebných služeb
v oblasti krajinářství a sadovnictví, dendrologie, ochrany životního prostředí a zachování biodiverzity, zahradní architektury a revitalizace pozemků.

Posláním spolku je analyzovat a následně přispět k ochraně a rozvoji přírodního krajinného rázu.
K ochraně přirozených stanovišť pro živočichy a hmyz a přispět k zachování jejich diverzity v Podjestřábí, v regionu Libereckého kraje a v České republice.

Chcete pomoct, poradit?

Spolek nabízí 

Rostliny

Přírodní, ovocné keře i trvalky za nízké ceny.

Prírodní zahrada

Zdarma pomoc, radu, návod jak založit a postupovat při realizaci přírodní zahrady.

Naše společné cíle

 1. ochrana přírody a krajiny, ochrana životního prostředí
 2. okrašlování a zvelebování krajiny v údolí vodních tokůd) obnova květnatých luk na venkově
 3. druhově bohatá výsadba kvetoucích rostlin pro motýly a včely do travnatých ploch
 4. iniciovat a podporovat jedince i skupiny při vytváření přírodních zahrad, květnatých luk
 5. pořádat výukové programy pro předškolní děti o přírodním vytváření zahrad, podpora zájmu
  o přírodu a okolí svého bydliště nejen mezi dětmi, zapojení škol do péče o květnaté louky
  a krajinu
 6. další osvětová činnost, soustřeďování a poskytování informací
 7. propagace přírodních zahrad, sadů a květnatých luk
 8. zvýšení informovanosti a řešení problematiky v krajinářské oblasti včetně zajištění vhodných technologií a investicl) koordinovat svou činnost s odborníky v dané oblasti a všech subjektů starajících se o ochranu přírody
 9. péče a záchrana rázovitosti zdejší krajiny
 10. ochrana přirozených stanovišť pro živočichy a přispět k zachování jejich diverzity v regionu; zmapování jednotlivých živočišných druhů v regionu

Příroda v nás