Ptactvo v Libereckým kraji

26.01.2019

Lesní správa Ještěd Lesů České republiky dlouhodobě aktivně podporuje ochranu zpěvného ptactva v lesích. Například v lesním komplexu o rozloze 244 hektarů, nacházejícím se mezi komunikacemi Čtveřín - Pěnčín - Radimovice - Husa - Čtveřín a spadajícím do východní části revíru Mnichovo Hradiště, probíhá již od roku 1998 ve spolupráci s odborníky péče o více než 500 kusů ptačích budek pro drobné pěvce. V roce 2010 jejich počet činil 536 kusů.

Je známo, že v případě nedostatku přirozených hnízdních dutin, například v mladších porostech, je velmi účinným nástrojem pro posílení populací ptáků hnízdících v dutinách vyvěšování ptačích budek. Budky mohou být dokonce z více důvodů pro ptáky vhodnější než přirozené dutiny. Jsou-li správně vyrobeny a umístěny, ptáci jsou v nich lépe chráněni proti přirozeným nepřátelům, například kunám. Velký význam hraje také pravidelné čištění budek, které je zbavuje obtížných hnízdních parazitů a umožňuje jim tak budky obsazovat každoročně.

Chceme přispět v této činnosti a rozmisťovat budky po celém území naší činnosti. Les je zde převážně bukový a možnost hnízdění je malé. ponecháváme houští a nahromaděné větve pro drobné úkryty. 

Vhodná místa pro vyvěšování budek jsou mladé porosty dřevin, které neposkytují žádné přirozené dutiny. Pak v případě zájmu doporučujeme umístit budku pro konipase horského pod most přes Mohelku. Tato budka by byla velmi žádoucí a téměř jistě by ji konipas obsadil hned od příštího jara.