Plemeno Suffolk

26.01.2019

Anglické černohlavé masné plemeno ovcí s krátkou vlnou. Pro své dobré užitkové vlastnosti se hodí k užitkovému křížení téměř se všemi plemeny.

Ovce jsou vhodné pro oplůtkový i jiné způsoby pastvy, včetně celoročních pastevních systémů. Plemeno je celosvětově rozšířeno, vyskytují se různé typy s rozdílným tělesným rámcem i zbarvením (anglický, americký, německý, australský apod.) V ČR se běžně využívá k užitkovému křížení již 30 let.

EXTERIÉR, PLEMENNÝ STANDARD

Rámec : s t ř e d n í , d l o u h é tělesné stavby.

Zbarvení: jehňata se rodí v barvě černé a postupně u nich do půl roku života vyběluje vlna. U dospělých zvířat zůstávají neovlněné a černé hlava a končetiny po zápěstí a po zánartí.

Hlava: černá bez obrůstu vlnou, s výrazným oddělením od ovlněného krku, zásadně bezrohá, oko tmavé, zvláště u beranů s výrazným klabonosem, s pravidelně utvářenými čelistmi, bez vad skusu, nepřípustné jsou různé odstíny hnědé nebo bílé znaky a rohy nebo rohové útvary a vady skusu, zejména podkus přesahující 0,5 cm nebo předkus přesahující 1 cm.

Krk: u bahnic středně dlouhý, dobře osvalený, u beranů kratší, výrazně osvalený.

Hrudník: válcovitý, hluboký, široký a dostatečně prostorný.

Plec: dlouhá, strmější a výrazně osvalená.

Kohoutek: nevýrazný, krytý dobře vyvinutým kápovým svalem.

Hřbet: dlouhý, rovný, široký a výrazně osvalený.

Bedra: nevýrazná a dobře osvalená.

Záď: kvadratická, dlouhá, mírně skloněná, v sedacích hrbolech široká a výrazně osvalená.

Výrazně osvalené kýty, včetně dobře utvářené a výrazně osvalené vnitřní kýty.

Končetiny : široce postavené silné končetiny, po zápěstí a zánartí černé, bez obrůstu vlnou, s tmavou rohovinou sevřených paznehtů, pevné, silné a dobře utvářené spěnky, nepřípustné jsou různé vady postoje končetin s výjimkou měkké spěnky, nepřípustné jsou různé odstíny hnědé nebo bílé znaky.

Vlna: bílá s určitým podílem množstvím černého chlupu, přirozené délky 7 až 10 cm, polojemná, sortiment B - C. Neovlněny zůstávají hlava a končetiny po zápěstí a po zánartí. Na břichu je vlna horší kvality, ale břicho zůstává obrostlé vlnou.